Co jsme dělali v AKD II. v ZS 2010

Zpět na hlavní stránku

Syntaxy v ZS 2010: (neúplný přehled)

Syntax 18/12/2010 (data ISSP 2007)   Data ISSP 2007 - Volný čas a sport

Syntax 26/2/2011 - kombi    (data vlastní z testu a ISSP 2007)

Hypotetická data z testuAKD II. - splnění povinností v ZS 2010:
seminární práce prokazující samostatnou analytickou práci s využitím metod, které jsme probírali: testování hypotéz, tabulky, (nepovinně grafická vizualizace výsledků) a INTERPRETACE VÝSLEDKŮ.Zpět na hlavní stránku