Co jsme dělali v AKD I. v LS 2013

Zpět na hlavní stránku

1. seminář (19/2/13)  Opakování z kurzu Design/Základy kvantitativního sociologického výzkumu (operacionalizace, hypotézy)  Vstupní test AKD1.
(úkol nezadán)

2. seminář (26/2/13)   Typy dat - úvod (2-mode "mikrodata", agregovaná (2-mode), hierarchická, tabelární, 1-mode relační-síťová), viz prezentaci
Datová matice (pro 2-mode data): princip a vytvoření v SPSS. Uvedení do prostředí programu SPSS/PSPP.   Viz Úvod do SPSS (1.) a Návod na software PSPP část 1. – úvod
Úkol č. 1

KOMBI 1. seminář (9/3/13)   1. Typy dat - úvod, 2. Datová matice, 3. prostředí programu SPSS, 4. popisné statistiky v SPSS; 5. Zápis příkazů v Syntaxu: Třídění 1.stupně (FREQUENCIES); 6. Chybějící hodnoty, identifikace a jejich označení (MISSING VALUES).
Syntax 9/3/2013  viz též podrobnější syntax denního studia z 12/3   Úkoly - viz denní studium

3. seminář (12/3/13)   1. Data a popisné statistiky v SPSS; 2. Seznámení se se zápisem příkazů v Syntaxu: Třídění 1.stupně (FREQUENCIES); 3. Chybějící hodnoty, identifikace a označení pomocí MISSING VALUES.
Více naleznete v aktualizované prezentaci 2. Chybějící hodnoty (Missing Values); viz též podrobný Návod na software PSPP/SPSS část 1. – úvod.
Úkol č. 2   Syntax 12/3/2013

4. seminář (19/3/13)   1. Třídění 1. stupně - popisné statistiky: míry centrální tendence (modus, medián, průměr a dal.) pomocí FREQUENCIES; 2. Formatování proměnných a označování missingů.
Více naleznete v aktualizované prezentaci   4. Základní popisné statistiky a explorační analýza
Úkol č. 3   Syntax 19/3/2013

5. seminář (26/3/13)   1. Třídění 1. stupně - popisné statistiky: míry centrální tendence (průměr a směrodatná odchylka) a histogram a 2. Třídění 2. stupně - průměry v podskupinách (příkaz MEANS). Než budete u kardinálních proměnných počítat průměry, vždy nejprve zkontrolujte, zda mají alespoň přibližně normální rozložení (vizuálně pomocí Histogramu).
Úkol č. 4   Syntax 26/3/2013

6. seminář (2/4/13)   1. rekódování proměnných (příkaz RECODE, úvod), 2. Třídění 2.stupně - průměry v podskupinách (příkaz MEANS), 3. sloupcový graf (Barchart) a histogram (úvod). Manipulace s tabulkami v outputu SPSS (pivotování tabulky).
Úkol č. 5 (zadán až 9/4)   Syntax 2/4/2013

7. seminář (9/4/13)   1. Opakování: třídění 2. stupně pro spojité/číselné znaky - průměry v podskupinách (příkaz MEANS) a sloupcového grafu a histogramu (Barchart, Histogram), 2. Třídění 2. stupně kategoriálních znaků - Kontingenční tabulka, úvod (CROSSTABS),  viz Návod na software PSPP/SPSS - 2. Kontingenční tabulky.pdf
Úkol č. 6   Syntax 2/4/2013

8. seminář (16/4/13) nebyl, místo toho byla zadána samostatná práce:
1. úkol 6. (kontingenční tabulka) - vypracují všichni (kdo to dosud neudělali) bez odkladu!
  a povinně přečtení:
2. stránky 1-8+část 10 z Návod na software PSPP/SPSS část 2. – Kontingenční tabulky
3. Ukázky jak prezentovat tabulky a interpretovat vztahy proměnných.

9. seminář (23/4/13)   1. kontrola úkolu 5 a 6, 2. Rekod spojité proměnné: na Percentily (Tercily) a ekvidistantně, 3. Třídění 2.stupně - průměry v podskupinách (MEANS) a Kontingenční tabulka (CROSSTABS).
Úkol č. 7   Syntax 23/4/2013

10. seminář (30/4/13)  
1. Rekodování proměnných, 2. Třídění 2.stupně pro různé typy proměnných: a) kardinální-číselná x kategoriální › průměry v podskupinách (MEANS), b) kategoriální x kategoriální › procenta (CROSSTABS). 3. Třídění 3.stupně (úvod): a) kardinální-číselná x kategoriální x kategoriální (kontrolní faktor) a b) kategoriální x kategoriální x kategoriální (kontrolní faktor).
Úkol č. 8   Syntax 30/4/2013


Zpět na hlavní stránku