Co jsme dělali v AKD II. v ZS 2013

Zpět na hlavní stránku
AKTUALITY - Zimní semestr 2013

Analýza kvantitativních dat II. (YMH021, YMH121, YMH304, YMH404)  aktualizované presentace a další studijní materiály
Co jsme dělali AKD II. v ZS 2013  
Zadání úkolů AKD II. v ZS 2013
Revize (poznámky a opravy JŠ) seminárních prací AKDI./II. aneb chybami (druhých) se člověk učí ... NOVINKA (z 6/2/14, bude postupně doplňováno)

Denní studium: Úterý v 18:30-19:50h, učebna 2071, Jinonice, areál UK
Kombinované studium: 1. Sobota 5. října, 13:30-16:30h; 2. Pátek 8. listopadu, 14:00-17:00h; 3. Sobota 14. prosince, 9:30-17:00h (+ v případě zájmu lze ještě bonusové setkání - příprava na státnice)
Konzultační hodiny: po skončení výuky v úterý od 20:00+ (učebna 2071) nebo dle dohody; vždy kontaktujte předem emailem (jiri.safrATseznam.cz); + diplomanti čtvrtek 16-18h v SOÚ.


Podmínky k zakončení kurzu AKD II.:
1. seminární práce - Zadání a instrukce k seminární práci AKD I./II.. + stále se hodí návod (nejen) pro psaní seminárky z AKD I./II.:  Ukázky jak prezentovat tabulky a interpretovat vztahy proměnných  i novinka Revize (poznámky a opravy) seminárních prací AKD1/2 (chybami se člověk učí ...)
2. test (min. 60% úspěšnost)
3. vypracování všech(!) v daném semestru zadaných úkolů, viz Zadání úkolů AKD II. v ZS 2013.

Termíny testů: 1. v Útery 14/1/2014 (v 18h); 2. Útery 21/1 (v 18h); 3. Pátek 24/1 (v 17:30h) (nejen pro Kombi + doplnění výkladu co jsme nestihli) 4. Pátek 31.1. 2014 (10-16h) na katedře Ř&S, Máchova 7, Praha 2. Viz KMVP; 5. Útery 4/2 (v 17 h). Pokud jste studenti KOMBI a tyto termíny vám nevyhovují, napište.


Aktuálně používaná data a soubory:
ISSP 2007, ČR verze pro HiSo (1)
Data TV&Knihy - studenti FHS 2014   (kontinuálně každý rok - kumulovaná průběžně aktualizovaná data)   Dotazník (ppt) ;  (aktualizováno 21/3/2014)

Data Věková struktura studentů AKD II. (denní a kombi viz záložky) (aktualizováno 10/3/2013)

AKD I./II. třídění 3stupně - příklad postupu (z úkolu: vztah mezi celkovým počtem přečtených knih a oborem/formou studia; data TV&Knihy - studenti FHS)
výpočet IQV - nominální variance v Excelu

Poučení z AKD I. / II.     Vstupní test AKD I.     TEST AKD I. v LS 2013     TEST AKD II. v LS 2013

Co jsme dělali v AKD II. v ZS 2013 - (průběh semináře, syntaxy SPSS atd.)


1. seminář (2/10/2013)
Opakování z AKD I.: explorace a třídění 1. a 2. stupně: průměry v podskupinách (MEANS), kontingenční tabulka (CROSSTABS), grafy; třídění 3. stupně
Úkol č. 1    Syntax 2/10/2013    Data ISSP 2007

KOMBI 1. seminář (5/10/2013)
1. Opakování z AKD I.: explorace a třídění 1. a 2. stupně: průměry v podskupinách (MEANS), kontingenční tabulka (CROSSTABS); grafy; rekódování; 2. třídění 3. stupně; 3. korelace a asociace (princip, scatter-plot a Rsq; ordinální korelace).
Viz presentace: 2. Korelace a asociace: vztahy mezi kardinálními/ ordinálními znaky    1. Kontingenční tabulka: vztahy mezi kategorizovanými znaky
Úkoly viz zadání pro denní studium    Syntax 5/10/2013 Kombi    Data ISSP 2007

2. seminář (8/10/2013)
Třídění 3. stupně v kontingenční tabulce (CROSSTABS x BY y BY z); opakování rekódování.
Úkol č. 2    Syntax 8/10/2013    Data ISSP 2007     Data pro úkol - Věk studentů AKD

3. seminář (15/10/2013)
Standardní chyba průměru S.E.
Úkol č. 3    Syntax 15/10/2013    Data: Věková struktura studentů AKD2 v LS2013
Logika inferenční statistiky: náhodný výběr, chyba měření; směrodatná odchylka (v populaci/ ve výběru), standardní chyba průměru.
Viz presentaci 3. Intervaly spolehlivosti, standardní (směrodatná) chyba a zadání vzorců v buňkách Excelu  Věková struktura studentů AKD2 v LS2013 (orig. verze s podrobnějším výkladem)

4. seminář (22/10/2013)
Interval spolehlivosti průměru (CI), úvod.
Úkol č. 4    Syntax 22/10/2013    Data: Věková struktura studentů AKD2 v LS2013 (aktualizováno o CI 95 % i 99 %)
Viz presentaci 3. Intervaly spolehlivosti, standardní (směrodatná) chyba a zadání vzorců v buňkách Excelu  Věková struktura studentů AKD2 v LS2013 ((orig. verze s podrobnějším výkladem)

5. seminář (29/10/2013)
Interval spolehlivosti: průměry v podskupinách, třídění 3.stupně, grafické znázornění; CI pro podíl (%).
Úkol č. 5    Syntax 29/10/2013    
Viz presentaci 3. Intervaly spolehlivosti, standardní (směrodatná) chyba  snímky cca 35-45 - Intervaly spolehlivosti pro kvalitativní - nominální proměnnou.

KOMBI 2. seminář (8/11/2013)
0. Opakování z minula (třídění 3. stupně, korelace) 1. Standardní chyba průměru S.E. (logika inferenční statistiky); 2. Interval spolehlivosti průměru: úvod + průměry v podskupinách, třídění 3.stupně, grafické zobrazení (ErrorBar); 3. Interval spolehlivosti pro podíl (%)
Viz presentace: 3. Intervaly spolehlivosti, standardní (směrodatná) chyba a zadání vzorců v buňkách Excelu   Věková struktura studentů AKD2 v LS2013    Věková struktura studentů AKD2 v LS2013 (orig. verze s podrobnějším výkladem)
Úkoly viz zadání pro denní studium  (povinné jsou kombinované studium všechny)   Syntax 13/11/2013 Kombi    Data ISSP 2007

6. seminář (5/11/2013)
Interval spolehlivosti pro podíl (%), v podskupinách.
Úkol č. 6    Syntax 5/11/2013    Data ISSP 2007
Viz presentaci 3. Intervaly spolehlivosti, standardní (směrodatná) chyba  snímky cca 35-45 - Intervaly spolehlivosti pro kvalitativní - nominální proměnnou.

7. seminář (12/11/2013)
Interval spolehlivosti pro podíl (%), v podskupinách a poznámka k problematice vážení dat (poststratifikační váhy); poměry šancí (Odds Ratio), úvod.
Úkol č. 7    Syntax 12/11/2013    Data ISSP 2007
Viz presentace 3. Intervaly spolehlivosti, standardní (směrodatná) chyba (zaručeně aktuální verze v pdf)   16. Vážení dat (poststratifikační váhy)   5. Poměr šancí - ODDS RATIO

8. seminář (19/11/2013)
Poměry šancí (Odds Ratio), pokračování - OR v mobilitní tabulce.
Úkol č. 8    Syntax 19/11/2013    Data ISSP 2007
Viz presentaci  5. Poměr šancí - ODDS RATIO (snímky cca 11-19)

9. seminář (26/11/2013)
Testování statistických hypotéz - úvod, Chíkvadrát test dobré shody (jednorozměrný a v kontingenční tabulce)
Úkol č. 9    Syntax 26/11/2013    Data ISSP 2007
Viz presentaci  4. Testování hypotéz a asociace v kontingenčních tabulkách (1) (snímky cca 3-48)

10. seminář (3/12/2013)
Testování statistických hypotéz - Chíkvadrát test dobré shody: vztahy v kontingenční tabulce (třídění 3./4. stupně), znaménkové schéma (adjustovaná residua)
Úkol č. 10    Syntax 3/12/2013    Data ISSP 2007
Viz presentaci  4. Testování hypotéz a asociace v kontingenčních tabulkách (1) (snímky cca 40-49 + 65-72)

11. seminář (10/12/2013)
Testování statistických hypotéz - Jednodimenzionální (One-dimensional) Chíkvadrát test dobré shody s využitím pro komparaci struktury v čase (a pod.)
Úkol č. 11    Syntax 10/12/2013    Data ISSP 2007
Viz presentaci  4. Testování hypotéz a asociace v kontingenčních tabulkách (1) (snímky cca 58-60)

KOMBI 3. seminář (14/12/2013)
- Interval spolehlivosti pro podíl (%) - opakování z minula.
- Poměry šancí (Odds Ratio)   viz presentaci 5. Poměr šancí - ODDS RATIO
- Testování hypotéz  viz presentaci 4. Testování hypotéz a asociace v kontingenčních tabulkách (1)
  - Úvod: principy a limity, (z-test)
  - Chíkvadrát test dobré shody:
      - jednodimenzionální
      - v kontingenční tabulce
  - Vztahy uvnitř kontingenční tabulky - adjustovaná residua/ znaménkové schéma.
  - Vztahy v podskupinách - třídění 3./4. stupně - Elaborace.
  - Chíkvadrát test jednodimenzionální (One-dimensional) s využitím pro komparaci struktury v čase (a pod.)
- Standardizace/vážení v kontingenční tabulce   viz presentaci 6. Kontingenční tabulky - Elaborace, standardizace/vážení
- Přímá standardizace intenzitních údajů  viz presentaci 8. Přímá standardizace intenzitních ukazatelů
Úkol viz zadání pro denní studium    Syntax 14/12/2013 Kombi    Data ISSP 2007

12. seminář (17/12/2013)
Standardizace/vážení v kontingenční tabulce (elaborace vztahů)
Přímá standardizace intenzitních ukazatelů
Úkol č. 11    Syntax 17/12/2013    Data ISSP 2007
Viz presentace  6. Kontingenční tabulky - Elaborace, standardizace/vážení   8. Přímá standardizace intenzitních ukazatelů


Poznámka: Uvedená čísla snímků nemusí přesně odpovídat odkazovanému tématu, neboť presentace jsou neustále aktualizovány a rozšiřovány.


Zpět na hlavní stránku