Co jsme dělali v AKD I. v LS 2014

Zpět na hlavní stránku

1. seminář (18/2/14)  
Opakování z kurzu Design/Základy kvantitativního sociologického výzkumu (operacionalizace, hypotézy, design výzkumu typu survey)  Vstupní test AKD1.
Úkol nezadán, pouze doplnění znalostí připravy výzkumu typu survey (předmět Design kvat. výzkumu) studiem presentací a literatury na stránce metodykv.wz.cz.


KOMBI 1. seminář (22/2/14)   1. Opakování z kurzu Design/Základy kvantitativního sociologického výzkumu (operacionalizace, hypotézy, design výzkumu typu survey)  Vstupní test AKD1.
2. Typy dat - úvod, viz prezentaci; 3. Datová matice (2-mode data, např. ze survey); 4. prostředí programu SPSS a základní datamanagement (variable name, labely); 5. popisné statistiky v SPSS; 6. Zápis příkazů v Syntaxu: Třídění 1.stupně - základní popisné statistiky (FREQUENCIES), míry centrální tendence (modus, medián, průměr a dal. pomocí FREQUENCIES a DESCRIPTIVES); 7. Chybějící hodnoty, identifikace a jejich označení (MISSING VALUES), viz prezentaci 2. Chybějící hodnoty (Missing Values)
Viz Úvod do SPSS (1.) a Návod na software PSPP část 1. – úvod    a prezentaci   4. Základní popisné statistiky a explorační analýza
Syntax 22/2/2014    Data: hypotetická cvičná datová matice (vytvořili jsme ji na semináři)   úlohy ale procvičujte na reálných datech z výzkumu studentů FHS - TV&Knihy (verze 2013), k tomu je připravený syntax AKD1-úvod 1.
Úkoly - viz denní studium + doplnění znalostí připravy výzkumu typu survey (předmět Design kvat. výzkumu) studiem presentací a literatury na stránce metodykv.wz.cz

2. seminář (26/2/14)
1. Typy dat - úvod, viz prezentaci; 2. Datová matice (2-mode data, např. ze survey); 3. úvod do prostředí programu SPSS a základní datamanagement (variable name, labely)
Viz Úvod do SPSS (1.) a Návod na software PSPP část 1. – úvod
Úkol nezadán.


3. seminář (5/3/14)
1. prostředí programu SPSS - základní datamanagement (labely, missing values); 2. Zápis příkazů v Syntaxu: Třídění 1.stupně - základní popisné statistiky (FREQUENCIES); 3. Chybějící hodnoty (1), jejich označení (MISSING VALUES), viz prezentaci 2. Chybějící hodnoty (Missing Values).
Syntax 5/3/2014   Data: hypotetická cvičná datová matice (vytvořili jsme ji na semináři 26/2/14)   
Úkol bude zadán, zatím si zkoušejte úlohy ze zadání v 2013, úkol č. 1   Úkoly 2013   DATA: TV&Knihy (verze 2013)
Máte k tomu připravený
syntax AKD1-úvod 1


4. seminář (12/3/14)
Vytvoření datové matice a pořízení dat - Výzkum TV & knihy 2014 (operativní modelový, kontinuální mini-výzkum studentů metodologických kurzů FHS u JŠ)    
Data TV&Knihy 2014 - studenti FHS   (kumulovaná průběžně aktualizovaná data) aktualizováno 16/3/2014 (tj. zatím za 2014 jen HiSo AKD1-denní studium a anglický kurz QDA1)   Dotazník 2014 (ppt) (nově jsme pro rok 2014 doplnili volný čas stávený u PC/internetu a sportováním;  aktualizováno 12/3/2014)

Úkol č. 1


5. seminář (19/3/14)
1. Chybějící hodnoty, identifikace a jejich označení (MISSING VALUES), viz prezentaci 2. Chybějící hodnoty (Missing Values).
2. Popisné statistiky - Střední hodnoty (1): průměr, směrodatná odchylka, medián, modus (FREQUENCIES, DESCRIPTIVES), viz prezentaci   4. Základní popisné statistiky a explorační analýza případně také Návod na software PSPP část 1. – úvod    
Syntax 19/3/2014   Data: TV&Knihy 2014 - studenti FHS   Dotazník 2014

Úkol č. 2


6. seminář (26/3/14)
1. Střední hodnoty (2): průměr, medián, modus;2. Variabilita dat (spojité číslené proměnné) - směrodatná odchylka. viz prezentaci 4. Základní popisné statistiky a explorační analýza, případně také Návod na software PSPP část 1. – úvod
Syntax 26/3/2014   Data: TV&Knihy 2014 - studenti FHS   aktualizováno 21/3/2014   Dotazník 2014

Úkol č. 3  (zadán 29/3/14)


KOMBI 2. seminář (29/3/14)  
1. Popisné statistiky: 1. střední hodnoty, 2. Variabilita v datech: Směrodatná odchylka a rozptyl, Směrodatná odchylka pro dichotomický znak, Kvantily (kvartily a tercily)
viz prezentaci 4. Základní popisné statistiky a explorační analýza, případně také Návod na software PSPP část 1. – úvod
4. Grafické zobrazení: základní grafy v SPSS (Histogram, Barchart v rámci příkazu FREQUENCIES) podrobněji viz 6. Grafy třídění 1. stupně;
5. Rekódování hodnot proměnné, úvod (1). (na to by to chtělo presentaci ...)
Syntax 29/3/2014   Data: TV&Knihy 2014 - studenti FHS   aktualizováno 21/3/2014 (tj. za 2014: HiSo AKD1-denní studium, anglický kurz QDA1 a nově KŘS-Praktikum)   Dotazník 2014

Úkoly viz denní studium


7. seminář (2/4/14)
1. Variabilita v datech - míry rozptýlení hodnot a střední hodnoty pomocí DESCRIPTIVES (průměr, medián, modus); 2. Variabilita dat u dichotomické proměnné: Směrodatná odchylka binomické proměnné; 3. Rekódování (1 - úvod); 4. Kvantily: kvartily a rekód na tercily; viz prezentaci 4. Základní popisné statistiky a explorační analýza
5. Průměry v podskupinách (1 - úvod).
Syntax 2/4/2014   Data: TV&Knihy 2014 - studenti FHS   aktualizováno 21/3/2014 (tj. za 2014: HiSo AKD1-denní studium, anglický kurz QDA1 a nově KŘS-Praktikum)   Dotazník 2014

Úkol č. 4  (zadán 6/4/14)


8. seminář (9/4/14)
1. Variabilita v datech - míry rozptýlení hodnot a střední hodnoty pomocí DESCRIPTIVES (rozptyl, šikmost, špičatost); 2. Rekódování proměnné (2 - úvod); Principy rekódování spojité proměnné - ekvidistatní (kvanitlový a teoretický); 3. Labelování v syntaxu (VARIABLE a VALUE LABELS); 4. Grafické zobrazení variablity hodnot, pro třídění prvního stupně v rámci příkazu Frequencies (Histogram a Barchart) - úvod (1); 5. Průměry v podskupinách (2 - úvod).    Viz prezentaci 4. Základní popisné statistiky a explorační analýza
Syntax 9/4/2014   Data: TV&Knihy 2014 - studenti FHS   aktualizováno 21/3/2014 (tj. za 2014: HiSo AKD1-denní studium, anglický kurz QDA1 a nově KŘS-Praktikum)   Dotazník 2014

Úkol č. 5  (zadán 13/4/2014)


KOMBI 3. seminář (12/4/14)  
1. Grafy třídění 1. stupně, viz presentaci 6. Grafy třídění 1. stupně, viz také 7. Grafy třídění 2. a 3. stupně (snímky 1-11)
2. Variabilita v kategoriálních datech: Variační poměr V, viz presentaci 4. Základní popisné statistiky a explorační analýza (snímek cca 30-37)
3. Třídění 2. stupně:
  a) Průměry v podskupinách,
  b) Kontingenční tabulka, viz presentaci 5. Kontingenční tabulky a analýza kategoriálních dat - úvod a hlavně text Návod na software PSPP část 2. – Kontingenční tabulky
  c) X-Y graf (scatterplot) a korelace, asociace (míry), viz presentaci 8. Třídění 2. a 3. stupně: orientační mapa možností bivariátních analýz + ukázka interpretace výsledků
Povinně také přečtěte Ukázky jak prezentovat tabulky a interpretovat vztahy proměnných a 10. Jak psát empirickou část textu: Popisné statistiky a bivariátní vztahy
4. Třídění 3. stupně a elaborace, viz 9. Tabulky třídění 3. stupně - úvod
5. Transformace dat: a) rekódování spojitého kardinálního znaku - 3 principy/ přístupy (RECODE); b) nové syntetické proměnné pomocí (COMPUTE) - na semináři jsme již nestihli, viz presentaci 3. Základní transformace dat: Rekódování a vytváření nových proměnných

Syntax 12/4/2014   Data: TV&Knihy 2014 - studenti FHS   aktualizováno 21/3/2014 (tj. za 2014: HiSo AKD1-denní studium, anglický kurz QDA1 a nově KŘS-Praktikum)   Dotazník 2014

Úkoly viz denní studium


9. seminář (16/4/14)
1. Úpravy dat (transformace, rekódy): rekódování spojité proměnné: ekvidistatně, kvanitlově a teoreticky, viz presentaci 3. Základní transformace dat: Rekódování a vytváření nových proměnných
2. Třídění 2. a 3 stupně: průměry v podskupinách (pomocí MEANS), viz prezentaci 8. Třídění 2. a 3. stupně: orientační mapa možností bivariátních analýz (snímky 6, 8-10)
Syntax 16/4/2014   Data: TV&Knihy 2014 - studenti FHS   aktualizováno 21/3/2014 (tj. za 2014: HiSo AKD1-denní studium, anglický kurz QDA1 a nově KŘS-Praktikum)   Dotazník 2014

Úkol č. 6  (zadán 21/4/2014)


10. seminář (23/4/14)
1. Třídění 3 stupně: průměry v podskupinách (pomocí MEANS) a úprava tabulek v outputu SPSS (Pivot), viz prezentaci 8. Třídění 2. a 3. stupně: orientační mapa možností bivariátních analýz (snímky 6, 8-10)
2. Kontingenční tabulka (CROSSTABS) - úvod 1., pro vztahy mezi kategoriálními proměnnými, viz prezentaci 5. Kontingenční tabulky a analýza kategoriálních dat - úvod (snímky 14-24)
Syntax 23/4/2014   Data: TV&Knihy 2014 - studenti FHS   aktualizováno 21/3/2014 (tj. za 2014: HiSo AKD1-denní studium, anglický kurz QDA1 a nově KŘS-Praktikum)   Dotazník 2014

Úkol č. 7  (zadán 26/4/2014)


11. seminář (30/4/14)
Třídění 3. stupně v kontingenční tabulce (CROSSTABS). 1. procvičování třídění 2. stupně (úvod 2) - (kategoriální x kategoriální proměnná) a 2. třídění 3. stupně (úvod 1) - (kategoriální x kategoriální x kategoriální proměnná). Viz nově aktualizovanou prezentaci 5. Kontingenční tabulky a analýza kategoriálních dat - úvod (snímky 14-28 a nové 38-40 pro třídění 3. stupně)
Syntax 30/4/2014 (aktualizovaný)   Data: TV&Knihy 2014 - studenti FHS   aktualizovaná verze z 5/5/2014 (všechny případy N=128 i s neplatnými celkem 134)   Dotazník 2014

Úkol č. 8  (zadán 5/5/2014)


12. seminář (7/5/14)
Třídění 3. stupně v kontingenční tabulce (CROSSTABS). 1. procvičování třídění (2.) a 3. stupně, koeficienty měřící míru asociace či korelace v kontingenční tabulce (úvod 1).
Viz nově 13/5/14 aktualizované prezentace:
5. Kontingenční tabulky: Úvod. Třídění 2. stupně    (verze v pdf)
9. Kontingenční tabulky: Třídění 3. stupně – úvod do elaborace a míry asociace    (verze v pdf) (pro třídění 3.stupně 6-19 a pro koeficienty asociace/korelace snímky 20-28).
Syntax 7/5/2014 (aktualizovaný)   Data: TV&Knihy 2014 - studenti FHS   aktualizovaná verze z 5/5/2014 (všechny případy N=128 i s neplatnými celkem 134)   Dotazník 2014

Úkol č. 9  (zadán 12/5/2014)


Na příště:
Data ISSP 2007 - Volný čas a sport ČR (HiSo1)   Dotazník (doc)


Zpět na hlavní stránku