Co jsme dělali v AKD III. v LS 2014

Zpět na hlavní stránku

1. seminář (18/2/14)  
Cíle kurzu AKD III. (operacionalizace, hypotézy, design výzkumu typu survey)  Představení kurzu a plán práce (v ZS 2014)

2. seminář (26/2/14)
1. Doplnění z AKD II.: T-TESTY viz prezentaci T-testy a ANOVA - testování hypotéz pro průměry (rozptyly)
2. Jak psát odb. text: Presentace tabulek: popisné statistiky a základní bivariátní vztahy. Viz presentaci Jak psát empirickou část odborného textu (snímky 6-19)
Syntax 26/2/2014   Data: ISSP 2007, ČR

3. seminář (5/3/14)
1. Doplnění z AKD II.: 1. Jednoduchá analýza rozptylu (ONEWAY ANOVA), viz presentaci T-testy a ANOVA - testování hypotéz pro průměry (rozptyly)
2. Jak psát odb. text: Průnik pro platné případy (effective sample) - zacházení s chybějícími hodnotami napříč proměnnými (Missing Values). Analýzy v textu by měly být provedeny na konsistentním podsouboru se stejným počtem platných případů (průnik). Viz presentaci Effective sample (snímky 16-17) a též obecně Chybějící hodnoty (Missing Values)
3. Základní principy psaní „o číslech“ [Miller 2005]
Syntax 5/3/2014 (1)   (2) - Volba a vymezení effektivního vzorku (podsouboru s platnými případy)     Data: ISSP 2007, ČR

4. seminář (12/3/14)    
1. Neparametrické testy pro střední hodnoty, viz presentaci T-testy a ANOVA - testování hypotéz pro průměry (rozptyly)
2. Metoda hlavních komponent PCA (explorační faktorová analýza), viz presentaci 14. Redukce dat a vytváření sumačních indexů
Syntax 12/3/2014   Data: ISSP 2007, ČR

5. seminář (úterý 18/3/14)    
1. Ověřování reprezentativnosti effektivního vzorku (podsouboru s průnikem platných případů ve vícerozměrné analýze),
2. Regresní analýza OLS (úvod). Viz presentaci 7. Regresní analýza, analýza rozptylu (úvod, 1.)
Syntax 18/3/2014   Data: ISSP 2007, ČR

6. seminář (26/3/14)
1. úpravy dat - podmínka DO IF: příjmy (z hlavního/ vedlejšího zamestnani/soc. dávky ...) a co dělat, když někdo uvádí za měsíc a jiný za rok; převod SYSMIS na 0 (a naopak).
2. Regresní analýza OLS (úvod, 2.)
Syntax 26/3/2014   Data: ISSP 1992 - Sociální nerovnosti, ČR (ČSFR)
Může se hodit:
prezentace   8. Třídění 2. a 3. stupně: orientační mapa možností bivariátních analýz + ukázka interpretace výsledků


Zpět na hlavní stránku