Co jsme dělali v AKD I. v LS 2015

Zpět na hlavní stránku
Úkoly plňte průběžně ze semináře na semináře, jinak je nutné změnit alespoň jednu proměnnou! (tj. jde o důkaz, že jste úkol vypracovali sami)
Posilejte jako text (odpověďi na otázky) ve formátu MS word (doc) na jiri.safrATseznam.cz, v předmětu/subjectu emailu uveďte: AKD1-d, ukol ČÍSLO, SVÉ JMÉNO (studenti kombinovaného studia uvádí: ADK1-kombi)

TV&knihy (2015 LS) (aktuální k 14/3/2015)

1. seminář (18/2/15)  
Opakování z kurzu Design/Základy kvantitativního sociologického výzkumu (operacionalizace, hypotézy, design výzkumu typu survey)  Vstupní test AKD1 z DKV
Úkol nezadán, pouze doplnění znalostí připravy výzkumu typu survey (předmět Design kvat. výzkumu) studiem presentací a literatury na stránce metodykv.wz.cz.


KOMBI 1. seminář (21/2/15)  
1. Opakování z kurzu Design/Základy kvantitativního sociologického výzkumu (operacionalizace, hypotézy, design výzkumu typu survey)  Vstupní test AKD1 z DKV
2. Typy dat - úvod, viz prezentaci; 3. Datová matice (2-mode data, např. ze survey); 4. úvod do prostředí programu SPSS a základní datamanagement (variable name, labely); 5. popisné statistiky v SPSS; 6. Zápis příkazů v Syntaxu: Třídění 1.stupně - základní popisné statistiky (FREQUENCIES), míry centrální tendence (modus, medián, průměr a dal. pomocí FREQUENCIES a DESCRIPTIVES);

Výklad viz Úvod do SPSS (1.) a Návod na software PSPP část 1. – úvod    a prezentaci   4. Základní popisné statistiky a explorační analýza

Syntax 21/2/2015 (zde jsou jen strohé základy), více najdete v předpřipraveném univerzálním jobíku syntax AKD1-úvod 1, případně podobném loňském

Syntax 22/2/2014 (tj. zatím z loňska)
Data: TV&Knihy (verze 2015)">TV&Knihy 2015 - studenti FHS  cvičný výzkum studentů FHS HiSo a KŘS, viz   Dotazník 2014    Pro pochopení také hypotetická cvičná datová matice (vytvořili jsme ji na semináři v 2014)
Úkoly - viz denní studium + doplnění znalostí připravy výzkumu typu survey (předmět Design kvat. výzkumu) studiem presentací a literatury na stránce metodykv.wz.cz


2. seminář (26/2/14)
1. Typy dat - úvod, viz prezentaci; 2. Datová matice (2-mode data, např. ze survey); 3. úvod do prostředí programu SPSS a základní datamanagement pomocí menu (variable name, labely)
Viz Úvod do SPSS (1.) a Návod na software PSPP část 1. – úvod
Syntax 25/2/2015   Data: hypotetická cvičná datová matice (25/2/15)   
Úkol nezadán.


3. seminář (5/3/14)
1. základní datamanagement v programu SPSS(labely, missing values) a zápis příkazů v Syntaxu: labelování proměnných a jejich hodnot; chybějící hodnoty (úvod, 1) - označení uživatelsky definovaných chybějících hodnot (MISSING VALUES), viz prezentaci 2. Chybějící hodnoty (Missing Values).
Syntax 4/3/2015   Data: hypotetická cvičná datová matice (vytvořili jsme ji na semináři 25/2/15)   
Úkol bude zadán, zatím si zkoušejte úlohy ze zadání v 2013, úkol č. 1   Úkoly 2013   DATA: TV&Knihy (verze z 15/3/2015)
Máte k tomu připravený
syntax AKD1-úvod 1


4. seminář (11/3/15)
1. Výzkum TV & knihy 2015 - vytvoření datové matice a pořízení dat - (operativní modelový, kontinuální mini-výzkum studentů metodologických kurzů FHS u JŠ)    
Data TV&Knihy 2015 - studenti FHS   (kumulovaná průběžně aktualizovaná data) aktualizováno 15/3/2015 (doplněny AKD1 denní, AKD1 kombi a QDA1)   Dotazník (ppt; verze od 2014) ;  
2. Chybějící hodnoty, identifikace a jejich označení (MISSING VALUES), viz prezentaci 2. Chybějící hodnoty (Missing Values).
3. Popisné statistiky - Střední hodnoty (1): průměr, směrodatná odchylka, medián, modus (FREQUENCIES, DESCRIPTIVES), viz prezentaci   4. Základní popisné statistiky a explorační analýza případně také Návod na software PSPP část 1. – úvod    

Úkol č. 1+2
Pro tento ukol pouzivejte data bez označení chybějících hodnot a jen se základními znaky xTV&Knihy 2015 - nevyčištěná verze


KOMBI 2. seminář "extra" (14/3/15)  
1. Úvod do prostředí programu SPSS a základní datamanagement (opakování): datová matice (2-mode data, např. ze survey), zápis příkazů v Syntaxu:Datamanagement (VARIABLE LABEL, VALUES LABELS)
2. Výzkum TV & knihy 2015 - vytvoření datové matice a pořízení dat - (operativní modelový, kontinuální mini-výzkum studentů metodologických kurzů FHS u JŠ)   
Data TV&Knihy 2015 - studenti FHS   (kumulovaná průběžně aktualizovaná data) aktualizováno 15/3/2015 (za 2015 máme k 16/3 HiSo AKD1-denní, AKD1-kombi studium a anglický kurz QDA1)   Dotazník (ppt, verze 2014)
3. Chybějící hodnoty: princip, identifikace a označení uživatelsky definovaných chybějících hodnot (MISSING VALUES)
4. Popisné statistiky - střední hodnoty (letmý úvod, pomocí FREQUENCIES), viz prezentaci   4. Základní popisné statistiky a explorační analýza případně také Návod na software PSPP část 1. – úvod

Výklad viz Úvod do SPSS (1.) a Návod na software PSPP část 1. – úvod    a prezentaci   4. Základní popisné statistiky a explorační analýza

Syntax 14/3/2015 , více najdete také v předpřipraveném univerzálním jobíku syntax AKD1-úvod 1, případně podobném loňském Syntax 22/2/2014

Data: TV&Knihy 2015 - studenti FHS  cvičný výzkum studentů FHS HiSo a KŘS, viz   Dotazník (verze 2014)    a pro pochopení také hypotetická cvičná datová matice (vytvořili jsme ji na semináři 25/2/15)   

Úkoly - viz zadání pro denní studium (především č. 1+2)


5. seminář (18/3/15)
Popisné statistiky (1):
1. střední hodnoty pro numerické proměnné (a částečně i kategoriální): modus, medián, aritm.průměr)
2. rozptyl / směrodatná odchylka (variabilita v datech) pro numerické proměnné.    Vše je podrobně a názorně vysvětleno v prezentaci 4. Základní popisné statistiky a explorační analýza
Syntax 18/3/2015   Data: TV&Knihy 2015 - studenti FHS

Úkol č. 3


6. seminář (25/3/15)
Popisné statistiky (2):
1. Praktická poznámka ještě k identifikaci chybějících hodnot.
2. Variabilita v datech - míry rozptýlení hodnot: rozptyl/ směrodatná odchylka (rozptyl, šikmost, špičatost, percentily; pro numerické proměnné; DESCRIPTIVES, EXPLORE, MEANS).    Viz prezentaci 4. Základní popisné statistiky a explorační analýza
3. Grafické znázornění středních hodnot a variability v datech, pro třídění prvního stupně (Histogram a Barchart, Boxplot) - úvod (1).
nakonec odloženo na příště (ale nastudujte pro úkol č. 4): 3. Úvod do třídění 2.stupně - průměry v podskupinách (EXPLORE, MEANS), viz presentaci Třídění 2. a 3. stupně: orientační mapa možností bivariátních analýz + ukázka interpretace výsledků
Syntax 25/3/2015   Data: TV&Knihy 2015 - studenti FHS

Úkol č. 4 (pokud to zvládente, jinak až příště) wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww


KOMBI 3. seminář (28/3/15)  
- Variabilita v datech - míry rozptýlení hodnot a střední hodnoty pomocí (Descriptives: rozptyl, šikmost, špičatost) a její grafické zobrazení (Histogram a Barchart, Boxplot v příkazu Explore/Examine)
- Třídění 2.stupně: průměry (a míry variability) v podskupinách; b) kontingenční tabulka (pro kategorizované znaky)
- Rekódování, vytváření kategoriálních z numerických znaků.

Data TV&Knihy 2015 - studenti FHS   (kumulovaná průběžně aktualizovaná data)   Dotazník (ppt, verze 2014)
Výklad viz:
Návod na software PSPP část 3. – Kontingenční tabulky  případně takéNávod na software PSPP část 1. – úvod
Prezentace  4. Základní popisné statistiky a explorační analýza

Syntax 28/3/2015     Data: TV&Knihy 2015 - studenti FHS  cvičný výzkum studentů FHS HiSo a KŘS, viz   Dotazník (verze 2014)

Úkoly - viz zadání pro denní studium


7. seminář (1/4/15)
1. Variabilita v datech - míry rozptýlení hodnot pomocí kvantilů a jejich grafické zobrazení (pro numerické proměnné - šikmost, špičatost, percentily: DESCRIPTIVES, EXPLORE, MEANS).   Viz prezentaci 4. Základní popisné statistiky a explorační analýza
2. Rekódování číselných proměnných na kategorie.   Viz presentaci 3. Základní transformace dat: Rekódování a vytváření nových proměnných (snímky 14-20)
3. Průměry v podskupinách - úvod do třídění dat 2. stupně (EXPLORE, MEANS).    Viz presentaci 8. Třídění 2. a 3. stupně: orientační mapa možností bivariátních analýz + ukázka interpretace výsledků
Syntax 1/4/2015 (finální aktualizovaná verze 7/4)   Data: TV&Knihy 2015 - studenti FHS

Úkol č. 5


8. seminář (8/4/15)
Třídění dat druhého stupně - bivariátní analýzy (1.):
1. průměry (střední hodnoty) a míry variability v podskupinách (pro numerický a kategoriální znak: EXPLORE, MEANS)     Viz presentaci 8. Třídění 2. a 3. stupně: orientační mapa možností bivariátních analýz + ukázka interpretace výsledků
2. Kontingenční tabulka - úvod (pro dva kategorizované znaky: CROSSTABS)    Viz presentaci 5. Kontingenční tabulky: Úvod. Třídění 2. stupně - analýza kategoriálních dat
Syntax 8/4/2015   Data: TV&Knihy 2015 - studenti FHS

Úkol č. 6KOMBI 4. seminář (11/4/2015)
1. Opakování z minula: Variabilita v datech - míry rozptýlení hodnot a střední hodnoty pomocí kvantilů a grafické zobrazení variablity (Histogram a Barchart, Boxplot); Rekódování, vytváření kategoriálních z numerických znaků.    viz prezentaci   4. Základní popisné statistiky a explorační analýza
2. Třídění dat 2.stupně:
a) Průměry-střed.hodnoty (a míry variability) v podskupinách, tj. kardinání x kategoriální proměnná (MEANS, EXAMINE)
   Viz 8. Třídění 2. a 3. stupně: orientační mapa možností bivariátních analýz + ukázka interpretace výsledků
b) Kontingenční tabulka (pro kategorizované znaky: kategoriální x kategoriální proměnná (CROSSTABS)
   Viz 5. Kontingenční tabulky: Úvod. Třídění 2. stupně - analýza kategoriálních dat
c) X-Y graf (Scatterplot) a korelace .
3. Třídění 3.stupně a úvod do elaborace:
- průměry-střed.hodnoty v podskupinách + grafické zobrazení
- kontingenční tabulka s kontrolní proměnnou + koeficienty asociace a ordinální korelace
- X-Y graf (Scatterplot) s oddělenými regresními přímkami a parciální korelace (stihneme ??) .
   Viz 9. Kontingenční tabulky: Třídění 3. stupně – úvod do elaborace a míry asociace

Syntax 11/4/2015  
Data: TV&Knihy 2015 - studenti FHS, viz   Dotazník 2014
Úkoly - viz denní studium9. seminář (15/4/15)
Třídění dat druhého stupně - bivariátní analýzy (2.):
opakování: 1. průměry (střední hodnoty) a míry variability v podskupinách (pro numerický a kategoriální znak: EXPLORE, MEANS)     Viz presentaci 8. Třídění 2. a 3. stupně: orientační mapa možností bivariátních analýz + ukázka interpretace výsledků
2. Kontingenční tabulka - úvod (pro dva kategorizované znaky: CROSSTABS)    Viz presentaci 5. Kontingenční tabulky: Úvod. Třídění 2. stupně - analýza kategoriálních dat
Syntax 15/4/2015   Data: TV&Knihy 2015 - studenti FHS

Úkol č. 7


10. seminář (22/4/15)
Třídění dat druhého a třetího stupně:
1. opakování: Kontingenční tabulka (pro dva kategorizované znaky: CROSSTABS) a míry asociace a pořadové korelace    Viz presentaci 5. Kontingenční tabulky: Úvod. Třídění 2. stupně - analýza kategoriálních dat a také presentaci 8. Třídění 2. a 3. stupně: orientační mapa možností bivariátních analýz + ukázka interpretace výsledků
2. Třídění 3. stupně - úvod (elaborace, interakční/ aditivní efekty)    Viz presentaci 9. Kontingenční tabulky: Třídění 3. stupně – úvod do elaborace a míry asociace

Syntax 22/4/2015   Data: TV&Knihy 2015 - studenti FHS   

Úkol č. 8


11. seminář (29/4/15)
Třídění dat třetího stupně - úvod do elaborace vztahů (interakční a aditivní efekty):
Syntax 29/4/2015   

Data  ISSP 2007, ČR - Volný čas a sport   dotazník ISSP 2007 ČR   International Social Survey Program (ISSP)


12. seminář (6/5/15)
Třídění dat třetího stupně - úvod do elaborace vztahů (interakční a aditivní efekty):
Syntax 6/5/2015   

Data  ISSP 2007, ČR - Volný čas a sport   dotazník ISSP 2007 ČR   International Social Survey Program (ISSP)


KOMBI 5. seminář navíc a TEST (30/5/2015 a 26/6/2015)   
1. Konstrukce proměnných (COMPUTE, COUNT, Autorecode)   viz Základní transformace dat: Rekódování a vytváření nových proměnných
2. Třídění dat 3. stupně (opakování):
- elaborace vztahů
- grafické znázornění interakčních a aditivních efektů
- kontingenční tabulka s kontrolní proměnnou + koeficienty asociace a ordinální korelace 3. Korelace (ordinální korelace, korelační a asociační koeficienty v podskupinách kontrolní proměnné v rámci CROSSTABS), parciální korelace (kontrola vlivu třetí/dalších proměnné/ých)
Viz prezentace 9. Kontingenční tabulky: Třídění 3. stupně – úvod do elaborace a míry asociace    7. Grafy třídění 2. a 3. stupně   5. Kontingenční tabulky: Úvod. Třídění 2. stupně - analýza kategoriálních dat   a povinné čtení: Ukázky jak prezentovat tabulky a interpretovat vztahy proměnných
4. Test

Syntax 30/5/2015 a 26/6/2015  mj. grafické zobrazení interakčních/aditivních efektů, ordinální a parciální korelace (aktualizováno 26/6/2015)

Data  ISSP 2007, ČR - Volný čas a sport   dotazník ISSP 2007 ČR   International Social Survey Program (ISSP)
Zpět na hlavní stránku