Co jsme dělali v AKD III. v LS 2017

Zpět na hlavní stránku


Na začátek, obecné:
Než začnete psát odb. text:
   a) Průnik pro platné případy (effective sample) - zacházení s chybějícími hodnotami napříč proměnnými (Missing Values). Analýzy v textu by měly být provedeny na konsistentním podsouboru se stejným počtem platných případů (průnik). Viz presentaci Effective sample (snímky 16-17) a též obecně Chybějící hodnoty (Missing Values)
   b) Jak psát odborný text: Presentace tabulek: popisné statistiky a základní bivariátní vztahy. Viz presentaci Jak psát empirickou část odborného textu (snímky 6-19)
Základní principy psaní „o číslech“ [Miller 2005]
   c) Praktické rady k presentaci dat (nejen) z regresních modelů v textu např. diplomové práce  (mj. jakých chyb se vyvarovat)  (průběžně aktualizovaná verze z 5.5.2017 )

Syntax 5/3/2014 (z LS 2014)   Volba a vymezení effektivního vzorku (podsouboru s platnými případy)    Data: ISSP 2007, ČR


1. seminář (22/2/17)  
Úvodní setkání
1. Cíle kurzu AKD III. (operacionalizace, hypotézy, design výzkumu typu survey)  Představení kurzu a plán práce (v LS 2017)
2. Transformace dat 1. opakování z AKD1., (Compute, COUNT, IF).
Syntax 17/2/2015   Data: ISSP 2007, ČR

Syntax SPSS užitečnosti (1) (průběžně aktualizováno)

Data Periferie v ČR 2016 verze pro HiSo (1)   Dotazník Periférie ČR 2016
Rozsáhlý výzkum Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. problematiky sociálního znevýhodnění obyvatel v periferních venkovských regionech (v komparaci s ne-periferními venkovskými a urbanizovanými oblastmi ČR).
Data jsou určena exkluzivně pouze pro studenty AKD III., veřejně dostupná budou po zveřejnění závěrečné zprávy z projektu GA ČR Socio-prostorové znevýhodnění obyvatel periferních venkovských oblastí.


2. seminář (1/3/17)
1. Lineární regrese (úvod do mnohozměrné regrese - 1)
Syntax 1/3/2017   Data: Data Periferie v ČR 2016 verze pro HiSo (1)   Dotazník Periférie ČR 2016
3. seminář (7/3/17)
1. Lineární regrese (úvod do mnohozměrné regrese - 2)
Syntax 7/3/2017   Data: Data Periferie v ČR 2016 verze pro HiSo (1)   Dotazník Periférie ČR 2016
4. seminář (15/3/17)
1. Lineární regrese (úvod do mnohozměrné regrese - 2)
Syntax 15/3/2017   Data: Data Periferie v ČR 2016 verze pro HiSo (1)   Dotazník Periférie ČR 2016
5. seminář (22/3/17)
1. Lineární regrese (úvod do mnohozměrné regrese - 3)
Syntax 22/3/2017   Data: Data Periferie v ČR 2016 verze pro HiSo (1)   Dotazník Periférie ČR 2016
6. seminář (29/3/17)
1. Lineární regrese (úvod do mnohozměrné regrese - 4)
Syntax 29/3/2017   Data: Data Periferie v ČR 2016 verze pro HiSo (1)   Dotazník Periférie ČR 2016

Data Pilotáž WVT 1 - testy 2016-17 (1)
Syntax SPSS užitečnosti (1) (průběžně aktualizováno)


7. seminář (5/4/17)
1. Lineární regrese (úvod do mnohozměrné regrese - 4)
Syntax 5/4/2017   Data: Data Periferie v ČR 2016 verze pro HiSo (1)   Dotazník Periférie ČR 2016

Syntax SPSS užitečnosti (1) (průběžně aktualizováno)


8. seminář (12/4/17)
1. Lineární regrese (úvod do mnohozměrné regrese - 4)
Syntax 12/4/2017   Data: Data Periferie v ČR 2016 verze pro HiSo (1)   Dotazník Periférie ČR 2016
9. seminář (19/4/17)
1. Lineární regrese (pokročilé operace ...)
2. Logistická regrese (úvod do Logistické regrese pro kategoriální závislou proměnnou)
Syntax 19/4/2017   Data: Data Periferie v ČR 2016 verze pro HiSo (1)   Dotazník Periférie ČR 2016
10. seminář (26/4/17)
1. Lineární regrese - Interakční efekty
2. Logistická regrese - binární logistická regrese pro dichotomickou závislou proměnnou (a jak ji spočítat v SPSS-Base pomocí PLUM - ordinální regrese)
Syntax 26/4/2017   Data: Data Periferie v ČR 2016 verze pro HiSo (1)   Dotazník Periférie ČR 2016
11. seminář (3/5/17)  pokračování z minula:
1. Lineární regrese - Interakční efekty, predikované hodnoty a testování zahnízděných modelů
2. Logistická regrese - binární logistická regrese pro dichotomickou závislou proměnnou (a jak ji spočítat v SPSS-Base pomocí PLUM - ordinální regrese)
3. aplikace lineární regrese v úloze Volný čas a životní styl mládeže v letech 1991 a 2003
Syntax 3/5/2017   Data: Data Periferie v ČR 2016 verze pro HiSo (1)   Dotazník Periférie ČR 2016
12. seminář (10/5/17)
1. Interakce v regresním modelu Jak na interakční efekty a predikované hodnoty (pokračování)
2. Logistická regrese - binární logistická regrese pro dichotomickou závislou proměnnou
Syntax 10/5/2017   Data: Data Periferie v ČR 2016 verze pro HiSo (1)   Dotazník Periférie ČR 2016
seminář (17/5/17) nebyl
děkanský den (pouze konzultace) - nahradíme příště 24/5/17
13. seminář (24/5/17)
1. Lineární regrese - předpoklady klasického lineárně regresního modelu (OLS) a jejich ověření
2. Interakce v regresním modelu Jak na interakční efekty a predikované hodnoty (pokračování)
3. Logistická regrese - binární logistická regrese pro dichotomickou závislou proměnnou (pokračování)

Syntax nebyl, nepracovali jsme s SPSS (interakce, predikované hodnoty a log.reg. viz předchozí semináře).


14. seminář (31/5/17)
1. Interakce v regresním modelu Jak na interakční efekty a predikované hodnoty (pokračování 2)
2. Logistická regrese - logistická regrese pro ordinální závislou proměnnou
Syntax 31/5/2017   Data: Data Periferie v ČR 2016 verze pro HiSo (1)   Dotazník Periférie ČR 2016
15. seminář (7/6/17)
1. Interakce v regresním modelu Jak na interakční efekty a predikované hodnoty (pokračování 2)
2. Logistická regrese - logistická regrese pro ordinální závislou proměnnou
3. Kauzální inference, problém endogeneity: možnosti a limity řešení pomocí regresního modelu s instrumentální proměnnou   pokud na to zbyde čas ...
Syntax 7/6/2017   Data: Data Periferie v ČR 2016 verze pro HiSo (1)   Dotazník Periférie ČR 2016
16. seminář (14/6/17)
Zobecněný lineární model (nejen) pro výpočet logistické regrese - predikované hodnoty a jejich zobrazení (Estimated marginals means)
Logistická regrese - logistická regrese pro ordinální závislou proměnnou
Syntax 14/6/2017   Data: Data Periferie v ČR 2016 verze pro HiSo (1)   Dotazník Periférie ČR 2016
17. seminář (21/6/17)
Logistická regrese - interpretace a prezentace výsledků (predikované hodnoty, marginální efekty)
Zobecněný lineární model (nejen) pro výpočet logistické regrese - predikované hodnoty a jejich zobrazení (Estimated marginals means)
Logistická regrese - logistická regrese pro ordinální závislou proměnnou
Syntax 21/6/2017   Data: Data Periferie v ČR 2016 verze pro HiSo (1)   Dotazník Periférie ČR 2016


Praktické rady k presentaci dat (nejen) z regresních modelů v textu např. diplomové práce (mj. jakých chyb se vyvarovat)  (průběžně aktualizovaná verze z 5.5.2017 )
Užitečné odkazy:

Linear Regression - ukázky principu výpočtu (OLS, korelace, ANOVA)
European Social Survey Education Net   především Analysing cross sectional survey data using linear regression methods: A 'hands on' introduction using ESS data (Odd Gasdal)
spss-tutorials.com  (hodně užitečná stránka Rubena Geert van den Berga)
SPSS/PASW STATISTICS GUIDES by Marija Norušis
Kompletní návody a dokumentace k SPSS od výrobce (IBM), verze 20
Ordered Logistic Regression (PLUM v SPSS) - SPSS Annotated Output IDRE UCLA (vynikající komentář, jak interpretovat výsledky ordinální regrese)
Interpretaci ordinálního modelu najdete také v kapitole 4 Ordinal regression in Marija Norušis. IBM SPSS Statistics 19 Advanced Statistical Procedures Companion.
SPSS macros to compare any two fitted values from a regression model. Weaver, Bruce; Sacha Dubois. 2012. Behavior Research Methods, 44 (4): 1175–1190  (spss makro pro výpočty predikovaných hodnot a marginálních efektů pro OLS i Logistickou regresi )


Zpět na hlavní stránku