Zpět na hlavní stránku

Některé starší ale mnohdy stále aktuální AKTUALITY od ZS 2012 (původně "oranžové okno")

(některé odkazy mohou být nefunkční, sledujte proto hlavní stránku)


Co bylo aktuální v ZS 2016
Vyučovány byly předměty Stratifikační výzkum (YMH310)
 Stratifikační výzkum ve Středy 17:00-18:20 hod. v učebně 2071
Pozor: 14. a 21. prosince výuka odpadá. (sejdeme se až na posledním semináři 4/1/2017).
Jako náhradu za tyto přednášky si přečtěte dostupné texty zejména: Šanderová, J. 2008. "Hlavni proudy teorie a výzkumu sociální stratifikace."


Co bylo aktuální v ZS 2015
Vyučovány byly předměty Stratifikační výzkum (YMH310)
 Stratifikační výzkum ve Středy 17:00-18:20 hod. v učebně 2071
Konzultační hodiny: během výuky ve středu od 18:30 h (po přednášce), učebna 2071 nebo dle dohody; vždy mne kontaktujte předem emailem na (jiri.safrATseznam.cz)


Co bylo aktuální v LS 2015 / NEWS in Summer semester 2015
Vyučovány byly předměty Analýza kvantitativních dat I. (denní YMH015 a kombinovaná forma YMH115)
Quantitative Data Analysis I. (YMH515)
Analýza kvantitativních dat III. – praktické aplikace vícerozměrných statistických metod (YMH324)
AKD I. - Co jsme dělali v LS 2015  Zadání úkolů AKD I. v LS 2015
What we have done in QDA I. in 2015 summer semester    Homework assignment QDA I. 2015 summer
AKD III. - Co jsme dělali v LS 2015


Co bylo aktuální v ZS 2014 / NEWS in Winter semester 2014
Vyučovány byly předměty Analýza kvantitativních dat (AKD) II. a Quantitative Data Analysis (QDA) II.

V zimní semestru 2014 probíhá výuka (v uč. 2071):
 Analýza kvantitativních dat (AKD) II. ve středy 14:00-15:20 hod. (kombi.st. Soboty 18/10 a 29/11 v 13:30-16:30+);
 Quantitative Data Analysis (QDA) II. at Wednesdays 15:30-16:50
Konzultační hodiny: během výuky ve středu od 17 h (po QDAII.), učebna 2071 nebo dle dohody; vždy mne kontaktujte předem emailem na (jiri.safrATseznam.cz)
Termíny testů AKD: Středy (7/1 - dodatek k výuce AKD2); 14/1; 21/1; 28/1; 4/2 (vždy od 14:45h-15h) a Pátek 23/1 od 14-17h (nejen pro Kombi) v 2071.
QDA tests dates: Wednesday 21/1 (at 3:30 PM) + anytime with AKD2 at Wednesdays 14/1; 21/1; 28/1; 4/2 from 2:45 PM and on Friday 23/1 (2-5PM).


Co jsme dělali AKD II. v ZS 2014    Zadání úkolů AKD II. v ZS 2014    Zadány všechny úkoly pro AKD II. v ZS 2014 (chybí jen zadání úkolu č. 7 a ten byl odpuštěn)

Podmínky k zakončení kurzu AKD II.:
1. seminární práce - Zadání a instrukce k seminární práci AKD I./II.. + stále se hodí návod (nejen) pro psaní seminárky z AKD I./II.:  Ukázky jak prezentovat tabulky a interpretovat vztahy proměnných a Revize (poznámky a opravy JŠ) seminárních prací AKDI./II. aneb chybami (druhých) se člověk učí ...
2. test (min. 60% úspěšnost)
3. vypracování všech v daném semestru zadaných úkolů, viz Zadání úkolů AKD II. v ZS 2014.


What we have done in QDA II. in winter 2014     Homework assignment QDA II. winter 2014    Homework no. 6 assigned (as well as the others)
Seminar work assignment and instructions
Requirements for the course completion: 1. written test (minimally 60% successfulness); 2. all homework assignments; 3. seminar work
New handouts added  see QDA II.
Užitečné odkazy, soubory ke stažení (data, presentace, texty):

Současná česká religiozita v generační perspektivě. Laudátová, M., R. Vido. 2010. Sociální studia 4/2010. (K sociologickému chápání generace: věkové kohorty, generační identita, životní cyklus, efekt doby atd.)

Data ISSP 2007 - Leisure and sport - CR   (data for Czech Rep. only)  more info on International Social Survey Program (ISSP)  (countries involved, modules, questionnaires, international data)
Data ISSP 2007, ČR verze pro HiSo (2)
Data Věková struktura studentů AKD II. (v LS 2013)  (aktualizováno 22/10/2014)

Praktické rady a triky pro psaní nejen „z SPSS do Wordu“ (novinka z 20/3/2013, bude průběžne aktualizováno)
Ukázky jak prezentovat tabulky a interpretovat vztahy proměnných  
Jak psát empirickou část textu: Popisné statistiky a bivariátní vztahy (aktualizováno 28/5/2014, bude doplňováno na základě zkušeností se seminárkami)
chcete-li se vyvarovat chyb, pak se podívejte na   Poučení ze seminárek AKD 1 a 2 aneb na co si dát pozor, čeho se vyvarovat, jak dobře psát …  a Revize (poznámky a opravy) seminárních prací AKD1/2

Základní transformace dat: Rekódování a vytváření nových proměnných (aktualizováno 21/4/2014)


Co bylo aktuální v LS 2014
Vyučovány byly předměty Analýza kvantitativních dat (AKD) I. a Quantitative Data Analysis (QDA) I.

Testy z AKD I. a QDA I. (dodělávky AKD II.) v LS 2014: Středy 21/5, 28/5, 4/6, Pátek 6/6, Čtvrtek 26/6 a Úterý 9/9.

K zakončení kurzu AKD I. a QDA I. je třeba:
1. odevzdat všechny úkoly,
2. napsat test praktických znalostí analýzy dat (60% úspěšnost),
3. vypracovat seminární práci, jejíž zadání je zde   Přečtěte si také: Ukázky jak prezentovat tabulky a interpretovat vztahy proměnných   Jak psát empirickou část textu: Popisné statistiky a bivariátní vztahy  a chcete-li se vyvarovat chyb, pak se podívejte na Revize (poznámky a opravy) seminárních prací AKD1/2 a Poučení ze seminárek AKD 1 a 2 aneb na co si dát pozor, čeho se vyvarovat, jak dobře psát …

Analýza kvantitativních dat I. (YMH015, YMH115)      Sylabus AKD I. (LS 2014).
Denní studium: Středa v 15:30-16:50h, učebna 2071, Jinonice, areál UK
Kombinované studium: 1. Sobota 22. února, 16:00-18:00h; 2. Sobota 29. března, 15:00-17:00h; 3. Sobota 12. dubna, 15:00-17:00h

Quantitative Data Analysis I. (YMH515) anglická verze kurzu AKD I.
Wednesday at 5 to 6 PM, lab 2071, Jinonice, campus UK

Analýza kvantitativních dat III. – praktické aplikace vícerozměrných statistických metod. (YMH324)   Sylabus AKD III. (LS 2014).
Pouze denní studium: Středa 18:30-19:50h (místo Úterý), učebna 2071, Jinonice, areál UK

Stratifikační výzkum (YMH310)        Sylabus Stratifikace (verze LS 2013).     Co jsme dělali ve Stratif. v LS 2014
Pouze denní studium: Úterý v 17:00-18:20h, učebna 2071, Jinonice, areál UK

Konzultační hodiny: v úterý od 18:20+, učebna 2071 nebo dle dohody; vždy kontaktujte předem emailem na (jiri.safrATseznam.cz)


AKD I. - Co jsme dělali v LS 2014    Zadání úkolů AKD I. v LS 2014    Zadán úkol č. 9. (12/5/14)

QDA I. - What we have done in 2014 summer    Homework assignment QDA I. 2014 summer
Seminar work assignment and instructions
You can download freeware statistical software PSPP which partially replaces SPSS from PSPP download for Windows

AKD III. - Co jsme dělali v LS 2014

každoroční kontinuální výzkum TV&knihy - kumulovaná průběžně aktualizovaná data:
Data TV&Knihy - studenti FHS 2014  aktualizovaná verze z 5/5/2014 (všechny případy N=128 i s neplatnými celkem 134, vyčištěná data - označeny missingy a nové rekódované proměnné; za rok 2014: HiSo AKD1-denní, anglický QDA1 a KŘS-Praktikum, chybí jen AKD1-kombi)   Dotazník (ppt)
Data ISSP 2007, ČR verze pro HiSo (2)

Data TV&Books - students FHS   (dataset from our survey)  updated 21/3/2013 (czech students AKD1 - daily learning 2014 and KŘS-Praktikum (Management&Supervision) added)   Questionnaire (ppt)
Data ISSP 2007 - Leisure and sport - CR   (data for Czech Rep. only)  more info on International Social Survey Program (ISSP)  (countries involved, modules, questionnaires, data)

Praktické rady a triky pro psaní nejen „z SPSS do Wordu“ (novinka z 20/3/2013, bude průběžne aktualizováno)
Jak psát empirickou část textu: Popisné statistiky a bivariátní vztahy (aktualizováno 28/5/2014, bude doplňováno na základě zkušeností se seminárkami)

Základní transformace dat: Rekódování a vytváření nových proměnných (aktualizováno 21/4/2014)


Co bylo aktuální v LS 2013
Vyučovány byly předměty Analýza kvantitativních dat (AKD) I. a Analýza kvantitativních dat (AKD) II.

Podmínky k zakončení kurzu AKD II.:
1. seminární práce - Zadání a instrukce k seminární práci AKD I./II.. + stále se hodí návod (nejen) pro psaní seminárky z AKD I./II.:  Ukázky jak prezentovat tabulky a interpretovat vztahy proměnných a Revize (poznámky a opravy JŠ) seminárních prací AKDI./II. aneb chybami (druhých) se člověk učí ... NOVINKA (z 6/2/14, bude postupně doplňováno)
2. test (min. 60% úspěšnost)
3. vypracování všech v daném semestru zadaných úkolů, viz Zadání úkolů AKD II. v ZS 2013.


Aktuálně používaná data a soubory:
ISSP 2007, ČR verze pro HiSo (1)
Data TV&Knihy - studenti FHS 2014   (kontinuálně každý rok - kumulovaná průběžně aktualizovaná data)   Dotazník (ppt) ;  (aktualizováno 21/3/2014)

Data Věková struktura studentů AKD II. (denní a kombi viz záložky) (aktualizováno 10/3/2013)

AKD I./II. třídění 3stupně - příklad postupu (z úkolu: vztah mezi celkovým počtem přečtených knih a oborem/formou studia; data TV&Knihy - studenti FHS)
výpočet IQV - nominální variance v Excelu

Poučení z AKD I. / II.     Vstupní test AKD I.     TEST AKD I. v LS 2013     TEST AKD II. v LS 2013


Co bylo aktuální v LS 2013

(Nejen pro státnice) byl přidán Dodatek – vstupní tabulky z SPSS pro standardizaci (vážení) a doplněna prezentace Kontingenční tabulky - Elaborace, standardizace/vážení   (aktualizováno 13/1/15) verze v pdf
TESTY: 1. úterý 28/5 v 15:30-17:30 (+konzultace a dodatek pro AKD II.: odds ratio, IQV), 2. Pátek 31/5 během bonusového semináře AKD I. v 13:00-15:30., 3. 4/6, 4. Úterý 18/6 v cca 13:30, poslední termín je v Úterý 10. září 2013 v 15:30 hod (učebna 2071) (napište, kdo máte zájem přijít).
Konzultační hodiny: během výuky v úterý od 19:00-20:00+ (učebna 2071) nebo dle dohody; vždy kontaktujte předem emailem (jiri.safrATseznam.cz); + diplomanti čtvrtek 16-18h v SOÚ.

Analýza kvantitativních dat I. (YMH015, YMH115)
Denní studium v útený 15:30-16:50h, učebna 2071
Kombinované studium: 1. Sobota 9. března, 13:30-16:30h; 2. Sobota 27. dubna, 13:30-16:30h + 4. Pátek 31. května, 13-16h (bonusové setkání pro kombi i denní)
Co jsme dělali AKD I. v LS 2013
Zadání úkolů AKD I. v LS 2013     Data TV&Knihy - studenti FHS

Povinnosti ze semináře 16. dubna AKD I.: vypracovat úkol 6. (kontingenční tabulka) a povinně přečíst:   1. stránky 1-8+část 10 z Návod na software PSPP/SPSS část 2. – Kontingenční tabulky  2. Ukázky jak prezentovat tabulky a interpretovat vztahy proměnných.

Analýza kvantitativních dat II.
poučné čtení: stránky 184-189 z Kapr, Šafář 1969. Statistická významnost, kontingenční tabulky, Testování hypotéz a Chíkvadrát test    stránky 78-88 z Soukup 2010. Nesprávná užívání statistické významnosti a jejich možná řešení.


Co bylo aktuální v LS 2012

Aktuality v LS 2012 - Analýza dat I. a II. (výběr z konce semestru) Všechny aktuality + co jsme dělali.
- Přidán stručný návod (nejen) pro psaní seminárky z AKD I./II.: Ukázky jak prezentovat tabulky a interpretovat vztahy proměnných (aktualizováno 21/8/12)  (verze v doc)
- nová presentace pro AKD I. (AKD II.): Třídění 2. a 3. stupně: orientační mapa možností bivariátních analýz + ukázka interpretace výsledků.  (aktualizováno 26/4/14).
- V rámci podkladů pro státnice a test AKD II. byla aktualizována a podstatně doplněna prezentace Kontingenční tabulky - Elaborace, standardizace/vážení   (aktualizováno 13/1/15) verze v pdf Dodatek – vstupní tabulky z SPSS pro standardizaci (vážení)
a přidán avizovaný text Kontingenční tabulky - standardizace: část 1. a část 2. (vybrané pasáže z kap. 1 a 2. in Treiman, Donald J. 2009. Quantitative data analysis: doing social research to test ideas).   (aktualizováno 21/5/12)   
- Zcela nová prezentace k problematice komparace dat, např. mezinárodně či v časových řadách: Míry variability: variační koeficient a další indexy. (nejen pro diplomanty) (aktualizováno 9/9/12)


Texty pro ZKSV/Design kvant. výzkumu a státnice: Prvky šetření: výzkumné otázky, konceptuální rámec   Příklady a Zobecnění modelu (Punch 2008: kap. 3,4,6,7) (přidáno 1/9/11) a nezapomeňte na Na co jsou hypotézy/operacionalizace (Disman 1993: kap. 4) Stále aktuální informace:
Harmonogram akademického roku 2010/2011.

pro DKV (ZKSV): Vstupní test DKV    Poučení z minulých ročníků a novinky od ZS 2011: Upřesnění povinností k zakončení kurzu DKV

pro AKD I. a II.: Sylabus AKD I. (v LS 2011)  Sylabus AKD II. (v LS 2011)     Zadání a instrukce k seminárním prácím AKD I. a II. (aktualizováno 28/5/14)    

Úkoly jsou pro kombinovanou formu studia stejné. Platí pravidlo: úkoly lze odevzdat později, po hromadné kontrole na další hodině, ale musí být vypracovány na jiných proměnných s vlastní sociologickou formulací otázky.
K úspěšnému zakončení kurzu AKD I. a AKD II. (denní, kombi) je nezbytné vypracovat min. 3 úkoly + seminární práci + složit test.


Ještě starší aktuality (před LS 2012): ZS 2012 + Co jsme dělali v AKD I. a II.  2010-2011 (Co jsme dělali v AKD I. a II., DKV, zadání úkolů)

Zpět na hlavní stránku