Revize (poznámky a opravy) seminárních prací AKD I. a II.

Zpět na hlavní stránku

Chybami se člověk učí a tak nejúčinnější způsob výuky je poučení se z chyb vlastních i druhých. Proto zde postupně budou zveřejňovány mé poznámky k jednotlivým seminárním prácím z AKD. Jde pouze o výběr, preferovány jsou ty práce, v nichž se objevují závažnější chyby. Texty jsou anonymizovány.

Při kontrole se zaměřuji zejména na:
- splnění podmínek seminární práce, viz Instrukce k seminárce.
- formální úpravu tabulek a výstupů, viz Ukázky jak prezentovat tabulky a interpretovat vztahy proměnných.
- formulaci a postup ověření hypotéz
- kvalitu výkladové linie textu - to se těžko učí, nejlépe je to vidět právě na chybách.

Snažím se průběžně zaznamenávat vaše chyby, což mne vede k formulování obecnějších Poučení ze seminárek AKD 1 a 2 aneb na co si dát pozor, čeho se vyvarovat, jak dobře psát …

Zatím nám chybí nějaký ucelený a přitom stručný text, kde by byla ukázkově zpracovaná struktura: úvod - stručná a výstižná formulace problému, výzkumné otázky, formulace hypotéz, data a operacionaliazce, plán ověření hypotéz - zvolené analytické postupy, transformace znaků a základní deskripce (stručně, hlavně v příloze), postup ověření hypotéz s dokumentováním postupu a argumentace výsledků (technicky-statisticky korektně a přitom čtivě), diskuse a syntetizující závěr.
Snad některé vaše práce se tomuto ideálnímu typu blíží. Časem doplním také odkazy na dobré odborné články, zatím alespoň jeden vskutku nádherný text, který si vystačí s jednoduchými analytickými nástroji (vše jsme se učili v AKD I.):
Petrusek, M. 1969. “Sociální kontakty a sociopreferenční orientace.” Pp. 401–422 in P. Machonin a kol. Československá společnost. Sociologická analýza sociální stratifikace. Bratislava: Epocha.   Poznámka: na této kapitole vidíte, jak se propojuje teorie s empirií, brilantním sociologickým uvažováním a čtivostí textu.

LS 2014


AKD I.

Souvislost mezi trávením volného času pohlavím, věkem a kouřením     Poznámka: méně podařená seminárka, kde jsou krkolomně definované hypotézy (vyvarujte se hypotéz prvního řádeu!) a z toho plynoucí problémy při interpretaci. Z pedagogických důvodů jsem podrobně okomentoval co se dalo (mj. hypotéza a interakční efekt.
AKD II.

Děti a závislost četby na jejich prospěchu     Poznámka: zdařilá seminárka, kde je ale jedna chyba - absolutní četnosti místo procent v některých kontingenčních tabulkách. Z pedagogických důvodů jsem podrobně okomentoval co se dalo, viz zejména poznámku o interpretaci interakčního efektu.

ZS 2013


AKD II.

Hodnocení prestiže povolání v souvislosti se sférou společnosti, kde je zastoupeno     Poznámka: jedná se o první verzi seminární práce, která byla velmi zdařilá (a ve finále byla hodnocena jako vynikající), nicméně jí v první verzi chyběl závěr. Z didaktických důvodů je zde vepsáno několik metodologických poznámek.

Sociologie volného času - souvislost mezi sociální třídou a kulturními zájmy     Poznámka: jedná se o seminárku, která byla velmi slabá a zmatená.AKD I.

Volný čas a sport     Poznámka: jedná se o seminárku, která byla velmi slabá a je ukázkově okomentována.LS 2012


AKD II.

Proměna příjmové struktury věřících v ČR mezi lety 1998 a 2008     Poznámka: dobrá seminárka s ambicí komparovat změnu v čase.LS 2012


AKD I.

Spokojenost se životem     Poznámka: slabá seminárka, s klíčovou chybou (orientace/typ procent v tabulce) a spoustou balastu míjícího podstatu věci.


Zpět na hlavní stránku