Zadání úkolů AKD I. v LS 2012

Zpět na hlavní stránku


1. úkol (6/3/12 (28/2)) Popsat 3 proměnné z našeho výzkumu "TV&Knihy" FHS. (třídění prvního stupně - příkaz FREQUENCIES: pro kategoriální znak (%) a číselný znak (průměr); výsledky sociologicky komentovat!). Viz též souhrnné zadaní z 2011

2. úkol (13/3/12) Zkontrolovat a vyčistit data TVaKnihy

3. úkol (20/3/12) V datech TVaKnihy spočítat "RUČNĚ" (tj. bez pomoci počítače) průměry, směrodatnou odchylku a medián pro proměnnou vek a to v podskupinách proměnné studium 7=AKD1 LS 2012-Denní a 8=AKD1 LS 2012-Kombi.

4. úkol (27/3/12) V datech TVaKnihy  Udělat kontingenční tabulky: pro proměnnou PRACUJE podle oboru studia - STUDIUM; PRACUJE podle POHLAVI a STUDIUM podle POHLAVI. Interpretovat.

5. úkol (3/4/12) V datech TVaKnihy  Rekódujte proměnné knihy_odbor a knihy_zabava na tercily (tj. 3 stejně velké skupiny). Pomocí kontingenčních tabulek zjistěte, co ovlivňuje čteni zábavné a odborné literatury; uvažujte při tom rozdíly pro proměnné: pohlavi, studium (obor) a pracuje.

6. úkol (10/4/12) V datech TVaKnihy  analyzujte - ukažte vztah mezi počtem přečtených knih pro zábavu (knihy_zabava) a věkem a to dvěma způsoby (viz syntax, co jsme dělali na semináři):
1. obě proměnné jako kardinální pomocí X-Y grafu (scatterplot) s následným vložením regresní přímky (Fit line at Total) (příkaz GRAPH /SCATTERPLOT)
2. proměnnou Věk rekódujete na tři kategorie do tercilů (početně stejně zastoupené skupiny) 3. spočítejte průměry počtu přečtených knih pro zábavu (knihy_zabava) v kategoriích věku na tercily (příkaz MEANS). Výsledky interpretujete.

7. úkol (17/4/12) V datech TVaKnihy  analyzujte vztah mezi počtem přečtených odborných knih (knihy_odbor), věkem (vek) a oborem studia a to opět dvěma způsoby:
1. Nejprve z proměnné „studium“ vytvořte novou proměnnou Obor, která bude mít hodnoty 1 = HiSo a 2 = ŘS (nápověda: rekódováním sloučíte AKD tj. kategorie 1+3+6+7+8, KŘS = 2 zůstane samostatně, ostatní budou missingy).
2. uděláte bodový X-Y graf (scatterplot) pro knihy_odbor a vek (příkaz GRAPH /SCATTERPLOT) s označením Oboru (Set Markers by).
3. do grafu následně vložíte regresní přímky: a) celkové (Fit line at Total) b) pro skupiny dle Oboru studia (Fit line at Subgroups). Je vztah čtení odborných knih a věku v podskupinách dle oboru studia stejný?
A následně to samé ale pro průměry v podskupinách kategorizovaného věku na tercily (který máte rekódován z minulého úkolu):
4. spočítáte průměry počtu přečtených odborných knih (knihy_odbor) v kategoriích věku na tercily a to odděleně pro studenty HiSo a RS-Řízení a supervize. Při tom použijete příkaz MEANS pro třídění 3. stupně. To jsme sice na hodině asi nedělali, ale je to jednoduché. Příkaz MEANS umožňuje nejen třídění 2. stupně, ale i 3. stupně, a sice takto: VAR1-spojitá-závislá BY VAR2-kategoriální nezávislá BY VAR3-druhá kategoriální nezávislá. Věnujte pozornost absolutním četnostem Věk x Obor - můžeme na základě těchto dat činit nějaké závěry? Výsledky interpretujete.

Zpět na hlavní stránku