Zadání úkolů AKD I. v LS 2013

Zpět na hlavní stránku


na prvním semináři 19/2/2013 nebyl zadán žádný úkol. Pouze ti kdo měli nedostatky ve znalostech (viz Vstupní test AKD 1.) si prostudují literaturu k předmětu Základy kvantitativního sociologického výzkumu: Operacionalizace, hypotézy a jejich testování.


1. úkol (5/3/13) "Data TV&Knihy" FHS. Spočítejte popisné statistiky (procenta a průměr) pro proměnné: Pracuje, Velikost knihovny, Odborné knihy a Přátelé. Provedete tedy třídění prvního stupně - příkaz FREQUENCIES v SPSS/PSPP: pro kategoriální znak (%) a číselný znak (průměr). Tabulky vložte do wordu a a výsledky sociologicky komentujte.


2. úkol (12/3/13) "Data TV&Knihy" FHS. Zkontrolujte všechny základní proměnné (od ID až do ddmm), tj. zjistěte zda jsou jejich hodnoty "v pořádku" a označte případné missingy.
Ke správnému rozsahu hodnot viz Dotazník (ppt) + zdravý rozum.
Výsledné tabulky vložte do wordu a velmi stručně okomentujte; spočítejte tabulky třídění 1. stupně (FREQUENCIES) s nevyčištěnými daty a aktuálně tam, kde to bylo třeba po označení missingů udělejte tabulky ještě jednou poté, co jste uživatelské missingy definovali.
Přiložte vždy odpovídající Syntax (nebo souhrnně do přílohy). Pokud s ním ještě neumíte a pracujete přes menu, nevadí, dokumentujte práci "čištění dat" na tabulkách před/po nastavení missingů.
Princip příkazu MISSING VALUES i tisku tabulek FREQUENCIES naleznete v syntaxu ze 12/3/13  a v prezentaci 2. Chybějící hodnoty (Missing Values), část 1. (snímky 5-10); viz též podrobný Návod na software PSPP/SPSS část 1. – úvod.


3. úkol (19/3/13) "Data TV&Knihy" FHS. Zvolte adekvátní statistiku - míru centrální tendence pro: věk [vek] (kardinální proměnnou), počet knih doma v dětství [knih_det] (ordinální proměnnou) a studoval BC na FHS [BC_FHS] (nominální proměnnou). Spočítejte v SPSS a komentujete výsledky.


4. úkol (26/3/13) "Data TV&Knihy" FHS. Porovnejte průměry kardinálních-číselných proměnných (např. pomocí příkazu MEANS viz syntax z 26/3/13): počet knih přečtených celkem [TV knihy_celk], odborných [knihy_odbor] a pro zábavu [knihy_zabava] a počet přátel [pratele] v kategoriích podle pohlaví [pohlavi] a u oboru/ročníku studia [STUDIUM] pro vlastní skupiny - tj. denní a kombinované studium AKDI. LS 2013 (kategorie 10 a 11). Porovnejte také vlastní skupinu se skupinou s nejextrémnějšími hodnotami. Dejte pozor na označení chybějících hodnot a dostatečné počty případů v podskupinách. Komentujete výsledky (povšimněte si velikosti směrodatné odchylky StdDev).


5. úkol (2/4/13; zadáno 9/4) "Data TV&Knihy" FHS. Překódujte kardinální proměnou sledování televize (v hodinách) [TV] do 3 kategorií (s rozumným rozložením i hodnotami). Zjistěte, jak se liší ti, kdo se dívají na televizi "málo", "středně" a "hodně" (tj. nové rekódované kategorie) z hlediska průměrného počtu přečtených knih [knihy_celk] a počtu přátel [pratele].


6. úkol (9/4/13) "Data TV&Knihy" FHS. Úkol navazuje na předchozí - řešíte stejnou otázku ale pomocí kategorizovaných dat. Vytvořte kontingenční tabulku pro kategorizovaný znak Sledování TV (vysvětlovaná proměnná) a pro kategorizovaný znak Počet přátel (vysvětlující proměnná). Proměnnou TV3k jste vytvořili v minulém úkolu a proměnnou Pratele3b máte ze semináře (viz syntax). Jak spolu souvisí sledování televize a počet přátel?


7. úkol (23/4/13) "Data TV&Knihy" FHS. Souvisí počet přečtených knih s věkem? 1. Vytvořte kategorizovaný znak Počet přečtených knih celkem s kategoriemi rekodovanými na tercily a také kategorizujte věk na tercily. 2. Vytvořte kontingenční tabulku pro tyto dva kategorizované znaky: Celkový počet přečtených knih (vysvětlovaná proměnná) a věk (oboje na tercily). Vztahy interpretujte.


8. úkol (03/5/13; zadáno 5/5) "Data TV&Knihy" FHS. Existuje vztah mezi celkovým počtem přečtených knih [knihy_celk] a oborem/formou studia [Studium3k]? Pokud ano, platí tento vztah (tj. rozdíly v počtu přečtených knih) stejně pro muže a ženy v rámci tří oborů/formy studia, a nebo existují genderové odlišnosti intenzity čtení knih uvnitř oborů?

Zpět na hlavní stránku